Naše služby

Výlet do Národního parku na ostrově Mljet

Na lodi Marija máte možnost se podívat do Národního parku na ostrově Mljet. Loď připlouvá do přístavu Pomena. Na severozápadě ostrova (na území národního parku) se rozkládá pozoruhodné Velké a Malé jezero. Obě jezera (plocha 1,45 km2 a 0,24 km2, hloubka 46 a 30 m) jsou vlastně hluboké krasové doliny zalité mořem, které do nich vniká průlivem Soline. Při přílivu a odlivu tu vzniká silné proudění, kterého už v dávné minulosti využívali zdejší mniši k pohonu mlýnů. Ve Velkém jezeře je malý ostrůvek Otočić Svete Marije, na kterém stojí cenný románský benediktinský klášter z 12.stol. s kostelem P. Marie, jehož návštěva, včetně převozu čluny národního parku na ostrůvek, je zahrnuta v ceně vstupenky.

 

Výlety lodí do okolí, rybolov

Dále je možnost objednání výletu lodí do okolí, panoramatické výlety, výlety na Korčulu, fishpikniky, plavání na otevřeném moři, západy slunce...

Mljet